NEI BANNENR-21

Litium-akun kuljetin

uusi energiateollisuus

Litiumakkukuljetinlinjan uudet energiateollisuuden voimansiirtolaitteet

CSTRANS suunnittelee ja valmistaa joustavia toimituslinjoja litiumakkuteollisuudelle, mikä paitsi säästää työvoimakustannuksia, myös parantaa huomattavasti tuotannon tehokkuutta ja vähentää henkilöstöriskejä.
Joustava ketjukuljetinlinja on ollut keskeisessä asemassa ja toiminut täydellisenä kuljetinjärjestelmänä koko tuotantoprosessissa.

Joustava kuljetinlinjojen automaatiojärjestelmä yrityksille voi tuottaa suurempia etuja, ja sillä on ilmeinen rooli:
(1) Tuotantoprosessin turvallisuuden parantaminen;
(2) Tuotannon tehokkuuden parantaminen;
(3) tuotteiden laadun parantaminen;
(4) Raaka-aineiden ja energian kulutuksen vähentäminen tuotantoprosessissa.